WINKEL
023 543 43 44

Openingstijden

Maandag 09:00 t/m 17:00
Dinsdag 09:00 t/m 17:00
Woensdag 09:00 t/m 17:00
Donderdag 09:00 t/m 17:00
Vrijdag 09:00 t/m 17:00
Zaterdag 09:00 t/m 17:00

OPHAALDIENST
023 543 43 43

Snuffelmug

Missie en visie

Snuffelmug is de verbindende schakel tussen mens, maatschappij en materie. Deze verbindingen leveren waarde op, in de vorm van transacties, menselijke contacten, zelfontplooiing en unieke vondsten.
Arbeid zien wij als een belangrijke factor voor het welbevinden van individuen. Door zinvolle arbeid te verrichten krijgen mensen  een positiever zelfbeeld en gevoel voor verantwoordelijkheid en samenwerking.

Snuffelmug biedt sociale activering en leer-/werktrajecten aan diegenen die om fysieke en/ of psychische redenen de aansluiting met de reguliere arbeidsmarkt missen.

Onze organisatie is er op gericht om de stagiairs middels trajecten vakkennis bij te brengen, maar ook competenties bij hen te ontwikkelen die, onder andere, het gevoel voor verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking verhogen.

Snuffelmug wil naast een leer/ werkbedrijf te zijn ook een posititieve bijdrage leveren aan de naaste omgeving. Door laagdrempelig te zijn en diverse activiteiten aan te bieden wil Snuffelmug de mensen in Haarlem en met name in de buurt een plek geven waar men elkaar kan tegenkomen en men zich thuis voelt. Snuffelmug wil d.m.v. haar verkoopactiviteiten producten een tweede kans geven en zo de belasting op het milieu mee helpen verminderen.