melding snuffelmug

Huisregels

Algemeen

Snuffelmug behoudt zich het recht voor om klanten te weigeren of een winkelverbod te geven zonder opgaaf van reden.

Inname

Snuffelmug verkrijgt haar producten door schenkingen. Snuffelmug koopt geen producten in en ruilt ook geen producten tegen een ander product.

Prijzen

Heeft u een advies over de prijzen dan horen we dat graag. Wij kunnen namelijk een inschattingsfout maken, maar de leiding zal hier uiteindelijk een beslissing over maken.
Kleding zonder prijskaartje wordt niet verkocht.

Ruilen of retour

Aangezien het 2e hands artikelen betreft en elk artikel uniek is kunnen aankopen niet worden geruild. Bij een gekocht artikel wordt er geen geld of tegoedbon terug gegeven. U moet van te voren de potentiële aankoop controleren op mogelijke defecten of onvolkomenheden.

Garantie

Snuffelmug geeft geen garantie op producten die door ons verkocht zijn. Wij adviseren dan ook om elk artikel goed te inspecteren alvorens het betaald wordt.

Reserveren

Artikelen kunnen niet worden gereserveerd. Pas wanneer een artikel afgerekend is, is het artikel verkocht. Verkochte artikelen kunnen 5 dagen kosteloos worden opgeslagen op eigen risico.
Na 5 dagen worden per dag opslagkosten berekend. Na 14 dagen vervalt het recht van opslag.

Schade

Verkochte artikelen van Snuffelmug zijn 2e hands artikelen. Voor schade ontstaan door een product gekocht bij Snuffelmug is Snuffelmug niet aansprakelijk. Aansluiten van apparatuur alleen door een erkende installateur.

Verlies

Ondanks de camerabeveiliging is Snuffelmug niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendom. Mocht het voorkomen dat u iets mist, neem dan contact op met de leidinggevende.

Diefstal

Snuffelmug heeft videocamera’s die opnames maken van de winkel.
Bij vermoeden van diefstal worden deze beelden alleen op schriftelijk verzoek aan de politie overgedragen.
Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie, ongeacht de waarde van het geconfisceerde product, en volgt een winkelverbod.
Bij diefstal wordt aan de pleger een compensatie in rekening gebracht van 200,- euro. Eventueel aangevuld met andere kosten onstaan door schade m.b.t. de diefstal.
Snuffelmug behoudt zich het recht voor een tassencontrole bij u te doen.

header onder