Lees voor

Statiegeld doneren

Met jouw ingeleverde statiegeldflessen en blikjes sparen we voor een nieuwe elektrische ophaalwagen. Hiermee kunnen we in de toekomst op een duurzame manier goederen van buurbewoners ophalen en wegbrengen.

Let op dit kan alleen in Heemstede en glas kunt u bij ons niet inleveren.
Uitsluitend petflessen en blikjes.

Van statiegeld naar maatschappelijk doel

Inzamelactie statiegeld: Buurtbewoners bundelen krachten voor maatschappelijk doel

Nederland staat voor de uitdaging om het inzamelpercentage van statiegeldverpakkingen te verhogen en zo bij te dragen aan een schoner milieu. In een gezamenlijke inspanning om deze doelstelling te bereiken, lanceert de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland in samenwerking met Verpact vandaag, op donderdag 16 mei, een pilotproject gericht op het ontwikkelen en testen van oplossingen voor een hoger inzamelingspercentage van drankblikjes en -flesjes.

Een veelbelovende richting om de inzameling te verhogen, is het creëren van lokale initiatieven waarbij buurtbewoners worden gestimuleerd om gezamenlijk statiegeldverpakkingen in te zamelen. Het opgehaalde statiegeld wordt vervolgens ingezet voor maatschappelijke doelen. In dit kader zijn drie verschillende organisaties: Snuffelmug in Heemstede, Buurthuis Overdie Ontmoet in Alkmaar en Zorgcentrum Pennemes in Zaandam, betrokken bij het pilotproject.

De maatschappelijke doelen waarvoor het statiegeld wordt ingezet, variëren van het sparen voor een duurzame elektrische ophaalwagen tot aan het uitdelen van fruit in een wijkcentrum om de sociale verbinding binnen de gemeenschap verder te versterken. Vanaf 16 mei kan iedereen hun statiegeldverpakkingen bij de betreffende locaties inleveren en helpen hun doelen te realiseren.

De officiële start van de pilot vond vandaag plaats bij Snuffelmug Heemstede waar wethouder van Circulair Afval, Anneke Grummel, de statiegeldslinger doorknipte en het eerste flesje in het inzamelsysteem deponeerde.

Sijas Akkerman, directeur Natuur en Milieufederatie Noord-Holland: “Door samen te werken met lokale gemeenschappen en het statiegeld in te zetten voor maatschappelijke doelen, verminderen we niet alleen de impact op het milieu, maar vergroten we ook de betrokkenheid van de buurt. We roepen iedereen op om mee te doen met deze inzamelactie”.

Hester Klein Lankhorst, CEO Verpact: “Alle initiatieven die bijdragen aan het verhogen van de inzameling juich ik van harte toe. Wij willen zo veel mogelijk statiegeldverpakkingen inzamelen. Niet alleen omdat we dit wettelijk verplicht zijn, ook omdat ze weer als grondstof kunnen dienen voor nieuwe flesjes en blikjes. We hopen met deze pilot inzicht te krijgen of een gezamenlijk doel in de wijk, hieraan een impuls kan geven.”

Dit pilotproject biedt een unieke kans om nieuwe inzichten te verkrijgen en lessen te leren over hoe op wijkniveau succesvolle inzamelingsinitiatieven kunnen worden gestimuleerd.

Door het ontwikkelen van een schaalbaar buurtinitiatief en het opbouwen van een netwerk van partners, zowel lokaal als landelijk, streven de organisatoren naar een bredere uitrol van deze aanpak in heel Nederland.