Lees voor

Textiel Sorteercentrum

Met ons sorteercentrum dragen we een flinke steen bij, bij het verminderen van de textiele afvalberg.

Per jaar gooien we in Haarlem naar schatting een miljoen kilo kleding weg. Veel van die kleding komt terecht in de textielbakken van Spaarnelanden of wordt naar de kringloopwinkel gebracht. Gelukkig kunnen we ruim 85 procent van de ontvangen stroom op verschillende manieren hergebruiken. 

Gelukkig kunnen we meer dan 85% van de kleding die we ontvangen op verschillende manieren hergebruiken.

Tom Wielart

Veel ingezamelde kleding wordt verkocht in onze kringloopwinkels. Soms herstellen we kledingstukken, vooral van de grote merken. Een deel van de kleding gaat naar andere landen, zoals Afrika of Oost-Europa waar het verkocht wordt aan partners  die het weer op de markt brengen. Vaak gaat dit hand in hand met lokale werkgelegeheid. We werken samen met gecertificeerde sorteercentra, textielrecyclingbedrijven en een stichting in Hoofddorp, zodat we zeker weten dat de kleding op de juiste plek terecht komt. 

Daarnaast zijn wij ook de juiste partner voor bedrijven die omhoog zitten met oude voorraad. Deze wordt bij ons niet vernietigd maar ge-upcycled en/of verkocht.
Sorteren kan voor ons ook betekenen, boekjes ontdoen van een plastic plaatje waardoor het beter te recyclen is. Het betreft niet alleen het selecteren van textiel.

Van kleding die niet meer te dragen is maken we in ons naaiatelier weer andere producten. Uiteindelijk blijft minder dan 15 procent over van het materiaal uit de textielbakken dat niet geschikt is voor hergebruik. Denk hierbij aan huisvuilzakken, restafval, GFT of ernstig vervuild textiel. Dat gaat naar Spaarnelanden. Overigens daalt dit percentage steeds meer door allerlei nieuwe initiatieven op het gebied van hergebruik.   

Het doel is natuurlijk dat we uiteindelijk veel minder kleding weggooien met zijn allen!” 

Tom Wielart

Wil je samenwerken, heb je een idee, wil je vernietiging voorkomen of iets anders dan kun je contact opnemen met info@snuffelmug.nl.